Dhiga‚mandul'la Dheeghawa‚pee Chaithyaya   

Written by 

Dhiga‚mandul'la Dheeghawa‚pee Chaithyaya   

     .

              .               . , , ,         -    ,   .

                                 .

                    .                                .              .

       , 19      ,                                              .             .                             .                  .

               .                    .    .                .  -                .                .                  .            .                      .

              .      ,                    .

                         ,  ,      .         .

                           .           61                 .

                     .                       05   .     ,                  .                  .     .            .

                       .                                        .

                      .                       .           .

              ,                  .                 .             .          .         , ,             .    .

               .        .    .       .       , ,        .            .         . ,           .

     ,                      .           0773522134          0632222206              .            .

    -   .

 2012   02 13:18:19 -   .


  Dhiga‚mandul'la chaithyaya.

  Nethata rasan~dhunak' wue dhiga‚madulu pariwa‚ra chaithyaya.

  Waewayi dha‚gaebayi gamayi pan'salayi sihigan'wana dheeghawa‚pee pariwa‚ra chaith'yaya dhaen' bohoe wan'dhana‚karuwan'gae' wan'dhana‚ma‚nayata pa‚thra wee aetha.  Pariwa‚ra chaith'ya pihiti kan~dhumudhunata naen~ga awata sisa‚ra‚ balana wita dhak'nata laebae'n'nae' nethata rasan~dhunak' ban~dhu dhasunaki.  Waew', amunu, keth'wathu, ghana wana‚n'tharaya saha naegenahira wae'rala theerayae' dhaek'wae'na ahasa - polowa ya‚ kala k'shijaya, balan'nata watina‚ dhaekumae'ki.

  Aithihasika dheeghawa‚pee pudhabima wata‚ idhi karan'nata aethaeyi saelakena pariwa‚ra chaithyayan'gen' ek' chaithyayak' mae' suwisal' kan~dhu mudhuna matha pihita‚ aethaeyi saelakena athara ekee chaith'ya ka‚laya‚gae' balapae‚mata yatath'wa adha wal' bihiwa nidhan' horun'gae' grahanayata lak'wa thibae'.

  Aithiha‚sika dhiga‚madul'lae' ad'da‚lach'chae'na pradhe'seeya lae'kam' kot'ta‚sayata ayath' budhun'gae' pa‚dhas'pasr'ya ladha dheeghawa‚pee mahapan'sala pihita‚ aeth'thae'dha mae'kee pariwa‚ra chaithyayata saethapum' dheka thunak' ae‚thini.  Dheeghawa‚pee maha pan'sala awata pradhe'sayae' pihiti pariwa‚ra chaithyayak' saha pura‚ was'thu raek' pasugiya ka‚layae' doesar'walata asuwee wina‚sawee giya athara ema pradhe'sayae' idakadam' abauddha asin~ghala balawae'ga magin' kol'la ka‚ niwa‚sa pawa‚ thana‚gena aetha.  Mae‚tha bha‚gayae' ema pradhe'sayae' yudha hamudha‚ kan~dhawurak' s'tha‚pitha weema nisa‚ samahara kriya‚ka‚rakam' adapana wiya.

  Mae' piliban~dha awadha‚naya yomu kala uhana suhadhagama san~dhanadhapura, 19 this'sapura sudhasr'na‚ra‚maya yana wiha‚rayan'hi ubhaya wiha‚ra‚dhipathi, uhana sa‚sana‚rak'shaka man'dalayae' sabha‚pathi wis'wa keer'thi sree sama‚ja sae'wa‚ siroemanee sa‚sana soebana sree rathanapa‚la poedh'dhiwae'la chan'dha‚nan'dha mahana‚himi mae'ma pariwa‚ra chaithyaya aethulath' aithiha‚sika pin'bimae' watina‚kama thae'rum' gena ema bhuemiya itha‚ dhush'karawa  elipeheli karagena bauddhayan'gae' chan'dhana‚ma‚nayata awas'ya paridhi godanagamin' ehi wiha‚ra‚dhipathith'wayadha dharamin' katayuthu kireema saebawin'ma prasan~gsaneeya katayuth'thaki.  Suwisal' gal' kan'dhak' matha bauddha nir'maitha raesak' mae' wana witath' ehi idhikara awasan'ya.  Pradhe'sayae' wya‚pa‚rikayaku wana dhe'sa sak'thi dhaya‚ gamagae' mahatha‚ lan~gka‚wa pura‚ma chaith'ya siyayak' idhikireemae' waedasatahanak' aramba‚ aethi athara ehi palamuwaen'na mae' dheeghawa‚pee pariwa‚ra chaith'ya pihiti kan~dhu mudhunae' a‚ram'bha kara thibae'.  Mae' wana witath' ehi idhikireem' sidhuwae'min' pawathina athara mae'hi bohoe katayuthu walata dhaya‚ gamagae' mahatha‚gae' anugrahaya laebee aetha.

  Dheeghawa‚pee mahapan'salata yana bohoe baethumath'hu dheegha‚wa‚pee pariwa‚ra chaith'ya sahitha pin'bima dhaeka waen~dha pudha‚ gaeneemata amathaka nokarathi.  Mae' puejaneeya s'tha‚nayae' wisae'shath'wayak' wan'nae' lan~gka‚wae' sathara dhig'bha‚gayen' paeminena wan'dhana‚ nada san~dhaha‚ nomilae' nawa‚thaen' dheema saha nomilae' a‚ha‚ra pa‚na‚dhiya laba‚dheemayi.  Mae'waeni s'tha‚na lan~gka‚wae' dhur'labhaya.  Kisidhu a‚dha‚yam' ma‚gr'yak' nomaethiwa mae'waeni sama‚ja sath'ka‚yr'k' kireema wachanayae' parisama‚p'tha athr'yen'ma budhu dhahama praa‚yoegikawa athr' gaen'weemaki.  Dhen'na - dhen'na laebae'nawa‚ thaman' kala a‚nisan~gsa mae'lowadheema pala dhenawa‚  yan'na la‚n~gkeeya bauddha sama‚jayae' mul'baesagath' bauddha mathayaki.  Eya sana‚tha karamin' mae'ma pariwa‚ra chaithyayae' wiha‚ra‚dhipathi poedh'dhiwae'la chan'dha‚n'dha himiyan'ta ath'dhaekeem' raekata muhuna dhen'nata haeki wiya.  Dhiga‚madul'la pradhe'sayae' wan'dhana‚wata paeminena bohoe bauddha wan'dhana‚ nadawalata niran'tharawa muhuna dhen'nata sidhuwana gaetluewak' wanuyae' nawa‚thaen' pahasukam' salasa‚ gaeneemayi.  Mae' nisa‚ owuhu asaranawa atharaman~gwa sitina kala dheeghawa‚pee pariwa‚ra chaith'ya soya‚ aedhethi.  E' yana sae‚ma wan'dhana‚ nadayakatama thaman'ta haeki uparima ayurin' nomilae' nawa‚thaen' pahasukam' pamanak' nowa nomilae' a‚ha‚ra pa‚nadha laba‚dheemata wan'dha‚nan'dha himiyoe piyawara gath'ha.

  In' bohoe lesa sathutata path' samahara wan'dhana‚ nada thaman'ta haeki uparima a‚ka‚rayen' pan'salata a‚dha‚ra kaloeya.  Wan'dha‚nan'dha himiyan' mae' kisiwak' apae'k'sha‚ nokaladha, mae' katayuth'tha dhigin' dhigatama karagena ya‚mata dhiri dhenuwas' elesa udhaw' kala bawa apata hamu wue wan'dhana‚ karuwoe keepa dhenek'ma paewasueha.

  Pasugiya suna‚miyen' peeda‚wata path' pa‚n'dirip'puwae' dhemala pawul' siya gananakata suhadhagama pan'salae' saha sudhasr'na‚ra‚mayae' ma‚sa gananak' nawa‚thaen' dhun' chan'dha‚nan'dha himiyoe ema ka‚laya thula owunata awas'ya a‚ha‚ra pa‚na, bae'th' hae'th', aen~dhum' paelan~dhum' a‚dhiyadha nomasuruwa parith'ya‚ga kalaha.  Mae' piliban~dha paehaedhunu bohoe dhena‚ chan'dhana‚n'dha himiyan'ta anugrahaya dhaek'wueha.

  Mae' s'wa‚min' wahan'sae'gae' mae'kee ma‚nushika sadh'ka‚raya dhae‚sin' dhutu sa‚maya dhaya‚wa udhesa‚ wue ja‚th'yan'thara san~gwidha‚nayae' pradha‚nee jar'man' ja‚thika ur'sula‚ bayar' mahath'miya ema katayuthu san~dhaha‚ bohoe seyin' udhaw' upaka‚ra kala‚ya.  In'pasuwa mae'ma pariwa‚ra chaith'ya bhuemiyae' san~gs'kruthika sa‚la‚wak' idhikireemata rupiyal' lak'sha 61ka mudhalak' parith'ya‚ga kireemata aeya piyawara gath' athara mae' mudhalin' idhikala san~gs'kruthika sa‚la‚w' dhaya‚ sarana dhaham' pa‚saladha paewaeth'wae'.

  Mae'hi paeminena baethimathun'ta prayoejanawath' wana paridhi mae'n'ma awata wanayae' wanasathun'gae' prayoejanaya san~dhaha‚dha pariwa‚ra chaithyayata piwisena thaena wam' paeth'thae' kuda‚ jala‚sayak' idhikara aetha.  Widhalamu sree lan~gka‚ waedapiliwae'la yatathae' mae' pin'bimata widhuliya laebee aethi athara waewa saedheemata dhiga‚madul'la dhis'thrik' pa‚r'limae'n'thu man'three sarath' weerasae'kara mahatha‚ rupiyal' lak'sha 05ka mudhalak' laba‚dhee aetha.  Eeta amatharawa am'pa‚ra hitapu dhisa‚pathi, wath'man' rath'napura dhisa‚pathi sunil' kan'nan'gara mahatha‚ mae'ma chaithyayae' waeda katayuthu san~dhaha‚ dhiriya sak'thiya mae'n'ma wisa‚la anugrahayak' dhak'wa‚ aetha.  E' haerunu wita mae'ma pin'bima bhauthika wasayen' san~gwadr'hanaya kireemae'dhee wan'dha‚nan'dha himiyan' barapathala gaetluewalata muhuna dhun' awas'tha‚ dha aetha.  E' ek' awas'tha‚wakadhee ama‚th'ya pee.  Dhaya‚rath'na mahatha‚ kala udhaw' chan'dha‚nan'dha himiyoe mae'n'ma dha‚yakayin'dha kruthagn~tha‚ puer'wakawa sihipath' karathi.

  Naegenahira pala‚thae' thibiya yuthu mae'waeni puejaneeya s'tha‚na raekagaeneema eeta dhiridheema ja‚thika yuthukamak' sae' salaka‚ pak'sha wipak'sha bhae'dhayen' thorawa sahayoegaya dhaek'weemadha saebawin'ma agaya kala yuthuya.  Jaya sree maha‚ boedhi an~gkurayak' am'pa‚ra hitapu dhisa‚pathi sunil' kan'nan'gara mahatha‚ hitapu niyoej'ya polis'pathi ran~gjith' weerasueriya mahatha‚ wae'tha laba‚dheemae'n' pasuwa mae'hi kan~dhu mudhunae' roepanaya kara aethi athara naegenahirata muhunala‚ aethi sa‚n'thawath' wue budhu pilimaya budhu dhahamae' anuhas' lowata kiya‚pa‚nu waeniya.

  Mae'waeni ipaerani pudhabimak' thoera‚gena katu kohol' maedhin' gos' eya eli peheli karagena dharana ladha uth'ha‚yata siwil' a‚rak'shaka balaka‚yen'dha chan'dha‚nan'dha himiyan'ta laebunae' agana‚ sahayaki.  Siwil' a‚rak'shaka balaka‚yae' adhya‚th'mika wya‚pruthiya yatathae' ehi am'pa‚ra saha monara‚gala anadhena niladha‚ree kar'nal' thilakarath'na mahatha‚ mae'waeni bauddha waedakatayuthu waladhee nirathuru sahaya pala karayi.  E' anuwa siya balaaeniyae' dha‚yakath'waya mae' san~dhaha‚ laba‚dhee thibeemadha paesasiya yuthuya.

  Mae' pin' bimae' aerambuma ha‚ wath'man' katayuthu piliban~dha apa ha‚ adhahas' palakala poedh'dhiwae'la chan'dha‚nan'dha himiyan',meeta washr' dhahayakata dholahaka pera mamath' thawa bhik'shuen' wahan'sae'la‚ pirisakuth' dheeghawa‚pi maha pan'salata pitupasin' thibue pal'laka‚du kaelae‚badha pradhe'sayata giya‚.  Apa giyae' ehi pura‚ was'thu ha‚ pariwa‚ra chaithyaya natabun' doesar' karala‚ wina‚sa karala‚ thiyenawa‚ kiyala‚ laebunu a‚ran~gchiyata.  E' a‚ran~gchiya sathyayak' bawata path' wae'la‚ thiyena bawa api apae' dhae‚s' walin'ma dhaek'ka‚.  Api mae'wa‚ gaena koch'charawath' ihalata dhaenum' dhun'nath' palak' wunae' nae‚.  Edha‚ sita thawath' dhasawasarakin' pasuwa mama ethen'ta giya‚ma jala, widhuli, pahasukam' sahitha nawa niwa‚sa ma‚gr' kuda‚ wae'lan~dhasael' a‚dhiya idhiwunu an'ya‚gamika adr'ha nagarayak' dhaek'ka‚.  Mama bohoema kam'pa‚wata path'wuna‚.

  Ithin' mae' puejaneeya s'tha‚nayatath' elesa sidhuweemata ida nodhiya yuthuyi kiyala‚ hithalayi mae'thaena san~gwadr'hanaya kireema a‚ram'bha kalae'.  Mae' s'tha‚naya mata mulin'ma pen'nuwae' dheeghawa‚piyae' ban'dhula mahatha‚.  Mama ethuma‚tath' s'thuthiwan'tha wae'nawa‚.  Ethuma‚ mama mae' sae‚ma thaenakatama ek'karagena giya‚.  Mae' gala uda naeg'gama mae'hi aethi aithiha‚sika, sama‚jeeya, san~gs'kruthika mae'n'ma pa‚risarika watina‚kama piliban~dha mata awaboedha wuna‚.  E' ek'kama ban'dhula mahath'thaya‚ mata kiw'wa‚ ha‚mudhuruwanae' api mae'thana pan'salak' hadhamu kiyala‚.  Ithin' e' anuwa thamayi mama mae'thana waeda a‚ram'bha kalae'.  Niladha‚reen', wya‚pa‚rikayin' mae'n'ma pak'sha wipak'sha siyluema dhe'sapa‚lanagn~yan' gam'waesiyan' mae' san~dhaha‚ udhaw' kala‚.

  Bauddhayan'gae' mudhun'mal'kadak' ban~dhu dheeghawa‚pi maha pan'salatadha, awata gam' dhanaw' walatadha raekawaranayak' laebae'na dheeghawa‚pi pariwa‚ra chaithyaya pramukha pin'bima raekagaeneema saha eeta kara ura dheema oba apa saemagae' yuthukamakaeyi sithami.  Eeta anubala dheemata udhaw' upaka‚ra kireemata kaemathi ayek' wae'thoth' an~gka 0773522134 dharana dhurakathana an~gkayata katha‚ kara poedh'dhiwae'la chan'dha‚nan'dha himiyan'ta hoe 0632222206 an~gkayata katha‚ kara am'pa‚ra wath'man' dhisa‚pathi neel' dha al'wis' mahatha‚ta katha‚kara wis'thara wimasiya haeka.  Nawa‚thaen' pahasukam' gan'nata ena aya dhina keepayakata pera chan'dha‚nan'dha himiyan' aemathiya yuthuya.

  Satahana saha sae'ya‚rue  - dhiga‚mandul'lae' saman' dhisa‚na‚yaka.

  2012 apae''ral' masa 02 13:18:19 - lan~gka‚dheepa kathr'ru man'dalaya.


Dhigamadulla Dheegavapi Stupa   

Read 794 times