Gaetabaru Daevale   

Written by 

   Gaetabaru Daevale

   .

    .

                       . "  ''            .

       .  , , ,                           .

  , ,      ,     .                          .

         "   '   .             69 70       .

                      .   , ,              .

                                 .

                  .                 .    ,  ,            .

     ?   ?              .              .          "  '   .

             .   1834  ,                .                .                .

                .

                         1834       .                 .

  1953            .           .

.                .

1956                         .            ,       .

          ,      ,   ,  ,              .                   .

80                     .                         .           .

      ,                         .                  .

         57    (15)   21    .     (15)  2.

00         .     (16*  2.

00              (17)  2.

00             .

     18    9.

00                 .

     19    9.

00            .    ,          .         .

                         .

     20  21       21       .              .

                   .

              .        .    ""    .     .    .       '' .

             .        ,            ,   ,           .

                   .          .           .

               .     .                  .             .

                      .    .               .        .

(  -          .

)    .

   .

   .

                .

      .

2013   15 12:42:06    .

Gaetabaru raja maha‚ wiha‚ras'tha‚naya.

Anuhas' sapiri gaetabaru maha dhewola.

Gaetabaru raja maha‚ wiha‚ras'tha‚nayama‚thara dhis'thrik'kayae' morawak' koeralayae' pihiti aithiha‚sika gaetabaru raja maha wiha‚ras'tha‚nayae' bas'na‚hira raj'juru ban'da‚ra dhe'wa‚layae' atheethaya walagam'ba‚ raja samaya thek' dhiwa yayi. ""ruhunae' pun~gchi katharagama"" yana wirudha‚waliya lath' mae' dhe'wa‚layae' balagathukama nodhan'na‚ kenaku dhakunu pala‚thae' nomaethi tharam'ya.

E' tharamatama gaetabaru dhe'wa‚laya janatha‚wata sameepa wee pawathee. Niwasaka dha‚nayak', pirithak', pin~gkamak', uth'sawayak' a‚dhee kisiyam' suba katayuth'thak' pawath'wan'nae' dha eeta pera gaetabaru dhe'wa‚laya wae'tha gos' panduru gaeta gasa‚ bas'na‚hira raj'juru ban'da‚ra dhewiyan'gen' a‚sir'waa‚dha laba‚gaeneema morawak' koeralae' janatha‚wagae' sa‚ma‚nya purudh'dhaki.

Emae'n'ma kisiyam' sorakamak', man~gkol'layak', apaha‚sayak' a‚dhee o'nae‚ma akatayuth'thaka dhee dha, janatha‚wagae' pihitata sitin'nae' ema dhewiyanya. Polisiyata hoe adhikaranayata wada‚ yuk'thiya piliban~dha soya‚ bala‚ waeraedhi kala wun'ta nisi dhanduwam' laba‚ dheemata raj'juru ban'da‚ra dhewiyan' kriya‚ karana bawa owun' thula wisa‚la wis'wa‚sayak' pawathee.

Hon~dhata ha‚ narakata yana dhekatama pihita wana mae' dhewiyan'ta "ewae'lae' dhanduwam' dhena dhewiyan'" lesadha gam'mu han~dhun'wathi. Etharam' wisa‚la balayak' thibae'na gaetabaru dhe'wa‚laya ga‚l'la dheniya‚ya pradha‚na ma‚gr'yae' kotapola kiloemeetar' 69th' 70th' athara kotasata giya wita waen~dhapudha‚ gatha haekiya.

Maha‚ wan~gsayae' san~dhahan' paridhi walagam'ba‚ raju sathuru a‚kramanikayin'gen' midheemata saen~gawee siti ruhunae' kan~dhu sikhara matha idhi kala len' wiha‚rayak' lesadha mae'ma s'tha‚naya haen~dhin'wae'. Gaetabaruwa samagama ruwan'kan'dha, elamal'dheniya, uerumuth'tha ha‚ sith'tham'gal'lena a‚dhee siddhas'tha‚na dha ema yugayae' bihi wue bawata dha wis'wa‚sayak' pawathee.

Kan'dha udarata ra‚ja wan~gsayae' ban'da‚ra sam'bhawayen' paewatha a‚ ban'da‚rawarun' praa‚dhe'seeya upa ra‚jyayan' bawata path' weemae'dhee bas'na‚hira isaw'wae' pradhe'sa raeusakata adhipathiwa sita maranayen' pasu raj'juru ban'da‚ra namin' dhe'wath'wayata path'wa aethaeyi dha thawath' janaprawa‚dhayaka san~dhahan' wae'.

Kesae' wae'thath' raj'juru ban'da‚ra dhewiyan' ayuk'thiyata asa‚dha‚ranayata eraehiwa yuk'thiya itu kota dhanduwam' laba‚dhena dhewiyaku bawa siylue dhena‚ athara prakataya. Thama jeewithayata sora sathuru biyak' nin'dha‚ apaha‚sayak' sidhu wae'yidha e' o'nae‚ma dheyakata pihita laba‚ dhen'nae' mae' dhe'wa‚layeni. Ema nisa‚ pali gaeseema, awala‚dha kireema, was' kawi keema ha‚ pol' gaeseema mae'ma dhe'wa‚la bhuemiyae' alueth' dheyak' nowae'.

Dheniya‚ya pradhe'saya a‚srithawa gawa sorakamak' wae'dha? Niwasak' soru bin~dhin'nae'dha? Bohoe aya e' gaena paeminili kireemata polisiya wae'tha ya‚ma wae'nuwata karan'nae' dhe'wa‚laya wae'tha paemineemaya. E' tharamatama raj'juru ban'da‚ra dhewiyan' waeraedhikaruwan'ta dhena dhanduwama piliban~dha wisa‚la wis'wa‚sayak' janatha‚wa athara pawathee. Ebaewin' wis'mitha ha‚ ha‚s'kam' walin' sapiri mae'ma punya bhuemiya "kiw'woth' nowaradhina thaenak'" lesa dha prakataya.

Dhukata mae'n'ma saepathata dha sitina gaetabaru dhe'wa‚laya soya‚ gaeneema piliban~dhawa dha aeth'thae' apueru kathan'dharayaki. Kris'thu washr' 1834 dhee kotapola, kesel' koratuwae' gedhara padhin~gchiwa siti eliyas' ha‚mi namaethi dhadayak'karu sathun' dhadayam' kireemata gaetabaru kan'dhata gos' aetha. Ewita idhiriyata paemini goenek' a‚pasu haeree dhuwa gos' thibae'na athara ue nathara wee aeth'thae' gal' lenakaya. E' pasupasa dhuwagiya dhadayak'karuta dhaekagatha haeki wueyae' gal' lenehi sitina dhahaata riyan' budhu pilima wahan'sae' namayi.

Gaetabaru aesala uth'sawa kamituwae' pradha‚na san~gwidha‚yaka ha‚ jana‚dhipathi pa‚r'limae'n'thu katayuthu lae'kam' kuma‚rasiri het'tigae' mahatha‚ karanduwa bha‚ra dhemin'.

.

.

Ema siddhiya gama pura‚ paethira ya‚math' saman~ga morawaka kos'nil'goda padhin~gchi widha‚napathirana kaetagoda upa‚saka mahatha‚ gam'wa‚seen'gae' dha a‚dha‚ra upaka‚ra aethiwa ema s'tha‚nayae' tha‚waka‚lika san~ggha‚wa‚sayak' idhi kara 1834 wasarae' dhee himinamak' ehi nathara kara aetha. E' anuwa gaetabaru raja maha wiha‚ras'tha wiha‚ra‚dhipathi param'para‚wae' prathama wiha‚ra‚dhipathi himiyan' wan'nae' weerasin~gha kan'dhe' suman~ggala na‚himiyan' wahan'sae'ya.

In' anathuruwa 1953 wasarae' dhee uda maluwae' cha‚rithra puejoeth'sawaya lesa gaetabaru aesala mahoeth'sawaya a‚ram'bha wiya. Apawath' wue rotumba sree rathanapa‚la na‚himiyan'gae' anusa‚sakath'waya matha sa‚ma winisuru em'.

N~gee. Ya‚pa‚ ha‚ ewakata waral'la polisiyae' sae'waya kala miraeun'doe perahara ra‚laha‚migae' mae'heyaweema matha ema uth'sawaya pawath'wa‚ aetha.

1956 wasarae' dhee prathama gaetabaru perahara weethi san~gcha‚raya wue athara adha wana wita mae'ma perahara man~ggalyaya ja‚thika mat'tamae' a‚gamika uth'sawayak' lesa rajaya praka‚sayata path' kara thibae'. Mae'ma pueja‚ bhuemiyae' wathr'ma‚na dhiyunuwae' puroega‚miya‚ lesa wiha‚ra‚dhipathi dhak'shina lan~gka‚wae' dhwitheeya san~gghana‚yaka, sa‚s'thrawae'dhee pan'ditha bae'ralapana‚thara chan'dhawimala na‚himiyan' katayuthu karayi.

Un'wahan'sae'gae' muelikath'wayen' pahala maluwae' boedheen' wahan'sae' waeda sitina s'tha‚naya dhiyunu kireema, udamaluwae' waeda hin~dhina‚ ma‚ligaya san~grak'shanaya kireema, dhak'shina dhisa‚ wa‚hal'kada, pahala boemaluwa, ran' wiyana sahitha dhwa‚ra man'dapaya idhi kireema a‚dhee san~gwadr'hana ka‚yr'yan' raeusak' sidhu kara thibae'. Wisae'shayen'ma na‚yaka s'wa‚meen' wahan'sae'gae' anusa‚sana‚ paridhi gaetabaru rajamaha wiha‚rayae' kruthya‚dhika‚ri a‚cha‚yr' kirin'dhe' a‚nan'dha na‚himiyan'gen' e' san~dhaha‚ laebunu sahayoegaya aparimithaya.

80 dhasakayae' dhee abha‚wapraa‚p'tha wue ma‚thara dhis'thrik' ama‚thya keer'thi abae'wikrama mahatha‚ dha suwisae'shee mae'hewarak' mae' pueja‚ bhuemiyae' san~gwadr'hanaya wae'nuwae'n' itu kara thibae'. In' pasu wathr'ma‚nayae' gaetabaru raja maha wiha‚ras'tha bas'na‚hira raj'juru ban'da‚ra dhe'wa‚layae' un'nathiya wae'nuwae'n' saelakiya yuthu mae'hewaraka nirathawa sitin'nae' jana‚dhipathi pa‚r'limae'n'thu katayuthu lae'kam' kuma‚rasiri het'tigae' mahatha‚yi. Ohu gaetabaru aesala uth'sawa kamituwae' pradha‚na san~gwidha‚yakawaraya‚ lesa dha katayuthu karayi.

Mae' pueja‚ bhuemiyae' yatithala pahasukam' dhiyunu kireema, peraharae' sa‚m'pradha‚yika sirith' wirith' ha‚ ananyatha‚wa prawadr'hanaya kireema ha‚ gaetabaru puejoeth'sawaya san~dhaha‚ rupiyal' dhekoetiyaka s'tha‚wara aramudhalak' aethi kireema kuma‚rasiri het'tigae' mahatha‚gae' muelika ilak'kaya wee thibae'. Ohu e' san~dhaha‚ awas'ya ra‚jya anugrahaya laba‚ ganimin' dhaenatamath' wiha‚ras'tha‚nayae' san~gwadr'hana katayuthu wae'nuwae'n' wisa‚la dha‚yakath'wayak' laba‚ dhemin' sitee.

Aithiha‚sika gaetabaru raja maha‚ wiha‚ra batahira raj'juru ban'da‚ra dhe'wa‚layae' 57 waeni man~ggalyaya adha (15) sita labana 21 waeni dhina dhak'wa‚ paewaeth'wae'. Palamu pae'li perahara adha (15) sawasa 2.

00ta higurupana‚galin' a‚ram'bha wee gaetabaru wiha‚ras'tha‚naya dhak'wa‚ weethi san~gcha‚raya kerae'. Dhewaeni pae'li perahara heta (16* sawasa 2.

00 waral'la uth'tharagiri wiha‚rayen' a‚ram'bha wee gaetabaru wiha‚raya dhak'wa‚ dha thewaeni pae'li perahara anidh'dha‚ (17) sawasa 2.

00 kos'moedhara suboedha‚ha ra‚mayen' a‚ram'bha wee gaetabaru wiha‚ras'tha‚naya dhak'wa‚ dha weethi san~gcha‚raya kireemata niyamithaya.

Mae'wara palamu ran'dho'li perahara labana 18 waeni dhina ra‚thri 9.

00 wiha‚ras'tha‚nayen' a‚ram'bha wee higurupana‚gala thae' samithiya dhak'wa‚ gaman' kara naewatha gaetabaruwa wae'tha lan~ga‚ weemata saelasum' kara thibae'.

Dhewaeni ran'dho'li maha‚ perahara labana 19 waeni dhina ra‚thri 9.

00 wiha‚ras'tha‚nayen' a‚ram'bha wee gal'dhola man~gsan'dhiya dhak'wa‚ gos' naewathath' gaetabaruwa wae'tha gewadheemata niyamithaya. Ali aethun' sahithawa udarata, pahatharata ha‚ sabaragamu san~gs'kruthika‚n~gga raesakin' mae'wara perahara man~ggalyaya alan~gka‚ra wae'yi. Ehi bas'na‚yaka nilamae'waraya‚ lesa kin~gs'li liyanagae' mahatha‚ katayuthu karayi.

Meeta samaga‚meewa sree lan~gka‚ yudha hamudha‚wae' kilinoch'chi a‚gn~a‚pathi a‚rak'shaka muelas'tha‚naya idhi kala sam'buddha charithaya raegath' aesala maha‚ thorana dha perahara man~ggalyaya paewaeth'wae'na ka‚laya pura‚wata pradhasr'naya kerae'.

Mae'wara uth'sawayae' dhe'wa thowilaya labana 20 ha‚ 21 yana dhedhina udamaluwae'dhee paewaeth'weemata niyamitha athara 21 waeni dhina alueyama gini pae‚geemata dha niyamithaya. Edhina dhahawal' paewaeth'wae'na maha‚ dhe'wa dha‚nayen' anathuruwa mae'wara gaetabaru aesala maha‚ man~ggalyaya nima‚wata path'wae'.

Wisae'shayen'ma batahira raj'juru ban'da‚ra dhewiyan'gae' a‚sir'waa‚dhaya laba‚ gaeneemata dhiwayinae' wiwidha pradhe'sawalin' lak'sha san~gkh'ya‚tha baethimathun' pirisak' morawak' koeralayata paemineemata niyamithawa aetha.

Gaetabaru kan'dhe' padi ekin' eka udata naega ya‚ma tharamak' dhush'kara bawa baelue bael'mata penen'nata wiya. Mama e' piliban~dhawa e' asala siti gam'wa‚siyakugen' wimasuwae'mi. Ewita ohu keewae' ""mahath'thayoe kisi dheyakata bayawae'n'na epa‚. Obathuma‚ baya naethiwa udata yan'na. Kakul' dheka ridhen'nae' naehae. Raj'juru ban'da‚ra dhewiyan'gae' bhak'thiyen' udata yan'na puluwan'"" kiya‚ya.

E' anuwa ma‚ dhe'wa bhak'thiya mul' karagena mithuraku saman~ga gaetabaru kan'dha udata nagimin' sitiyae'ya. Ma‚ saman~ga giya mithura‚ awata kaelae‚wae' wae'na dhe'wal', nidhan' was'thu gaena kata maetha dhodawamin' kiyana wita san~ggha‚wa‚saya waeda hin~dhina‚ ma‚ligaya, raj'juru ban'da‚ra dhe'wa‚laya, wish'nu katharagama dhe'wa‚la ha‚ chaithya waen~dha pudha‚gena apa naewathath' pahalata baes'sae'ya.

Gaetabaru dhe'wa‚la bhuemiyae' padipelae' pahalatama ena wita ma‚ saman~ga kata maetha dhodawamin' giya mithura‚gae' kakula peralee a‚ba‚dhitha thath'th'wata path' wiya. Awasa‚nayae' ohugae' urahisin' al'la‚ niwasa wae'tha ek'karagena ya‚mata sidhu wiya. Ema awas'tha‚wae'dhee mae'ma dhe'wa adawiyae' balaya kopamana dhaeyi mana‚wa paehaedhili wiya.

In' pasu dhina wana wita ma‚gae' kakul' dheka dha ridhen'na ida aethaeyi sithuwath' eya esae' noweeya. Sulu hoe ridheemak' aethi noweeya. Eheth' wae'nath' kan'dhak' us' s'tha‚nayakata e' a‚ka‚rayata giyae' nam' pahuwadha‚ wana wita kakul' dhekata yam' wae'dhana‚wak' aethi wae'. Ehidhee kisidhu wae'dhana‚wak' aethi noweemae'n'dha penee giyae' gaetabaru dhewiyan'gae' bhak'thiya kopamana dha kiya‚ya.

E' a‚ka‚rayata mulu mahath' morawak' koeralaya pura‚ balaya thae'jasa wihidhuwana gaetabaru rajamaha‚ wiha‚ra batahira raj'juru ban'da‚ra dhewiyan'gae' bhak'thiya mae'pamanayi kiya‚ wis'thara kala nohaekiya. E' tharamatama dhewiyan' balagathuya. Hon~dhata hitiyoth' raj'juru ban'da‚ra dhewiyan' a‚sir'waa‚dha karana athara narakata hitiyoth' dhanduwamak' misa sama‚wak' laba‚ nodheyi. E' gaetabaru dhewiyan' yuk'thiya itu karana ayuru ya.

(wisae'sha s'thuethiya - gaetabaru aesala uth'sawa san~gwidha‚yaka kamituwae' sam'ban'dheekarana lae'kam' mahin'dha widha‚napathirana mahatha‚ta.

) wiha‚ra‚dhipathi bae'ralapana‚thara chan'dhawimala na‚himiyan'.

Wiha‚ra‚dhipathi bae'ralapana‚thara chan'dhawimala na‚himiyan'.

Gaetabaru raja maha‚ wiha‚ras'tha‚naya.

Gaetabaru aesala uth'sawa kamituwae' pradha‚na san~gwidha‚yaka ha‚ jana‚dhipathi pa‚r'limae'n'thu katayuthu lae'kam' kuma‚rasiri het'tigae' mahatha‚ karanduwa bha‚ra dhemin'.

Cha‚ya‚ruepa ha‚ satahana ma‚thara krisha‚n' jeewaka jayaruk'.

2013 saep'thaem'bar' masa 15 12:42:06 - lan~gka‚dheepa kathr'ru man'dalaya.

 


Gaetabaru Daevale   

Read 894 times